Vše o sbírce


O co nám jde?

Pomozme knihovně! je název dobročinné peněžní sbírky na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku, která bude probíhat od 2. října 2017 do 31. prosince 2017.

Ústřední knihovna Mosulské knihovny byla v minulosti s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven na Blízkém východě a zároveň poskytovala studentům a pedagogům univerzity veškeré informační zázemí potřebné ke studiu a výuce. V letech 2014 až 2016, kdy se druhé největší irácké město Mosul ocitlo pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla knihovna soustavně devastována. Spáleny nebo ztraceny byly takřka veškeré knihovní fondy i vybavení knihovny. Pod nadvládou Islámského státu docházelo k nebývalému systematickému ničení knih, kterému neunikly unikátní rukopisy a staré tisky, ani současná odborná literatura. V samotném závěru okupace utrpěla knihovna nejtěžší škody a byla téměř úplně zničena bombardováním. Tehdy se totiž stala cílem i pro vládní irácké ozbrojené síly a koaliční vojska, protože příslušníci IS využívali univerzitní kampus mj. jako základnu pro své vojenské operace. Město Mosul se podařilo definitivně osvobodit v červenci 2017 a ihned začaly snahy o jeho obrodu a s nimi i o obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity. Cílem sbírky je pomoci Ústřední knihovně Mosulské univerzity znovu fungovat, jak fungovala od svého založení v roce 1974 až do roku 2014. Chci pomoci!

Proč bych měl/a pomoci?

Fungující univerzitní knihovna je institucí, která vytváří vhodné podmínky ke studiu, výuce a vědeckému bádání a prostřednictvím knih a dalších dokumentů je informačním zázemím, které umožňuje lidem získávat vzdělání. Právě kvalitní vzdělání je jedním z mnoha předpokladů pro zajištění bezpečnosti v blízkovýchodním regionu, který byl v posledních letech nepříliš bezpečným místem pro život. V důsledku, je-li země bezpečná k životu, lidé v ní zůstávají a nemusí ze svých domovů nikam odcházet. Od července 2017, kdy se podařilo Mosul definitivně osvobodit, jsou Mosulská univerzita a její knihovna na novém začátku a potřebují pomoc. Je jedno, zda se rozhodnete pomoci jako knihovník knihovníkovi, student studentu, učitel učiteli, nebo zkrátka jako člověk člověku. Každá, i ta nejmenší, pomoc se počítá!

Jak a na co budou peníze využity?

Peníze, které se prostřednictvím sbírky podaří vybrat, budou předány přímo oficiálnímu zastoupení Ústřední knihovny Mosulské univerzity. Organizace Člověk v tísni je garantem důvěryhodnosti sbírky a sama zajistí předání vybraných peněz. Konkrétní využití vybraných prostředků bude v režii vedení knihovny, které samo nejlépe ví, jak peníze smysluplně použít. Abychom byli trochu konkrétní, většina financí bude investována především do obnovy a zprovoznění budovy, ve které knihovna sídlí nebo do vybavení náhradních prostor, neboť následkem bombardování univerzitního kampusu v závěru okupace utrpěla budova nesmírné škody. Primárním cílem tedy v tuto chvíli není doplnění samotných knih, ale především zajištění prostoru, kam je bude možné umístit. Kromě nejnutnějších rekonstrukčních prací lze peníze ze sbírky využít i na nákup a opravy vybavení a nábytku knihovny a v neposlední řadě i na opravy zachráněných knih a na nákup knih nových.

Kdo za sbírkou stojí?

S nápadem na vyhlášení sbírky přišli na jaře 2017 pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Iniciativa je vyjádřením naší profesní i lidské solidarity s těžkou situací kolegů v Mosulu. Jako knihovníci si dokážeme představit, jaký dopad má zničení fungující knihovny a co všechno obnáší snaha takovou knihovnu znovu, obrazně řečeno, postavit na nohy. Protože s pořádáním dobročinných sbírek dosud nemáme žádné zkušenosti, obrátili  jsme se organizaci Člověk v tísni. Člověk v tísni se k iniciativě připojil a ochotně s námi sdílí své mnohaleté zkušenosti s organizováním charitativní činnosti. Je zároveň provozovatelem bankovního účtu sbírky a garantem její důvěryhodnosti. Tato organizace působí v Iráku již od roku 2003, přímo v Mosulu má své spolupracovníky a také cenné kontakty mezi místními lidmi, Kromě Knihovny Filozofické fakulty a Člověka v tísni sbírku podporuje a pomáhá jí celá řada dalších institucí a organizací.  Přečtěte si které.