Vše o sbírce


O co nám šlo?

Pomozme knihovně! je název dobročinné peněžní sbírky na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku, která probíhala od 2. října 2017 do 31. ledna 2018.

Ústřední knihovna Mosulské knihovny byla v minulosti s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven na Blízkém východě a zároveň poskytovala studentům a pedagogům univerzity veškeré informační zázemí potřebné ke studiu a výuce. V letech 2014 až 2016, kdy se druhé největší irácké město Mosul ocitlo pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla knihovna soustavně devastována. Spáleny nebo ztraceny byly takřka veškeré knihovní fondy i vybavení knihovny. Pod nadvládou Islámského státu docházelo k nebývalému systematickému ničení knih, kterému neunikly unikátní rukopisy a staré tisky, ani současná odborná literatura. V samotném závěru okupace utrpěla knihovna nejtěžší škody a byla téměř úplně zničena bombardováním. Tehdy se totiž stala cílem i pro vládní irácké ozbrojené síly a koaliční vojska, protože příslušníci IS využívali univerzitní kampus mj. jako základnu pro své vojenské operace. Město Mosul se podařilo definitivně osvobodit v červenci 2017 a ihned začaly snahy o jeho obrodu a s nimi i o obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity. Cílem sbírky bylo pomoci Ústřední knihovně Mosulské univerzity znovu fungovat, jak fungovala od svého založení v roce 1974 až do roku 2014.

Proč jsme chtěli pomoci?

Fungující univerzitní knihovna je institucí, která vytváří vhodné podmínky ke studiu, výuce a vědeckému bádání a prostřednictvím knih a dalších dokumentů je informačním zázemím, které umožňuje lidem získávat vzdělání. Právě kvalitní vzdělání je jedním z mnoha předpokladů pro zajištění bezpečnosti v blízkovýchodním regionu, který byl v posledních letech nepříliš bezpečným místem pro život. V důsledku, je-li země bezpečná k životu, lidé v ní zůstávají a nemusí ze svých domovů nikam odcházet. Od července 2017, kdy se podařilo Mosul definitivně osvobodit, jsou Mosulská univerzita a její knihovna na novém začátku a potřebují pomoc. Ústředním mottem sbírky Pomozme knihovny bylo: „Je jedno, zda se rozhodnete pomoci jako knihovník knihovníkovi, student studentu, učitel učiteli, nebo zkrátka jako člověk člověku. „

Jak sbírka dopadla?

Díky nesmírné štědrosti a solidaritě mnoha především drobných dárců se nám od října 2017 do konce ledna 2018 podařilo nashromáždit celkem 282 078 Kč. Vybraná částka více než dvojnásobně přesáhla náš prvotní cíl vybrat prostřednictvím sbírky alespoň 100 000 Kč. 

A protože organizace Člověk v tísni v Mosulu působí (v Iráku působí ČvT již od roku 2003) a tamní situaci dobře zná, vyhodnotila snahy o obnovu univerzitní knihovny natolik smysluplnou a přínosnou, že se rozhodla uvolnit pro tento účel další finanční prostředky z dlouhodobé sbírky Skutečná pomoc. Na pomoc Ústřední knihovně Mosulské univerzity tak nakonec z Česka směřuje pomoc v celkové hodnotě 500 000 Kč.

Jak a na co budou peníze využity?

Za peníze, které se prostřednictvím sbírky podařilo vybrat, organizace Člověk v tísni přímo na místě a v koordinaci s oficiálním zastoupením knihovny vybere, nakoupí a předa konkrétní knihovní vybavení pro obnovovanou knihovnu či jiný provizorní prostor. většina financí bude investována především do obnovy a zprovoznění budovy, ve které knihovna sídlí nebo do vybavení náhradních prostor, neboť následkem bombardování univerzitního kampusu v závěru okupace utrpěla budova nesmírné škody. Primárním cílem tedy v chvíli není doplnění samotných knih, ale především zajištění prostoru, kam je bude možné umístit. Kromě nejnutnějších rekonstrukčních prací lze peníze ze sbírky využít i na nákup a opravy vybavení a nábytku knihovny a v neposlední řadě i na opravy zachráněných knih a na nákup knih nových.

Kdo za sbírkou stojí?

S nápadem na vyhlášení sbírky přišli na jaře 2017 pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Iniciativa byla vyjádřením naší profesní i lidské solidarity s těžkou situací kolegů v Mosulu. Jako knihovníci si dokážeme představit, jaký dopad má zničení fungující knihovny a co všechno obnáší snaha takovou knihovnu znovu, obrazně řečeno, postavit na nohy. Protože jsme s pořádáním dobročinných sbírek neměli do té doby žádné zkušenosti, obrátili  jsme se organizaci Člověk v tísni. Člověk v tísni se k iniciativě připojil a ochotně s námi sdílel své mnohaleté zkušenosti s organizováním charitativní činnosti. Zároveň byl provozovatelem bankovního účtu sbírky a garantem její důvěryhodnosti. Tato organizace působí v Iráku již od roku 2003, přímo v Mosulu má své spolupracovníky a také cenné kontakty mezi místními lidmi, Kromě Knihovny Filozofické fakulty a Člověka v tísni sbírku podporovala a pomáhala jí celá řada dalších institucí a organizací.  Přečtěte si které.