Jak vypadá knihovna dnes? Fotografie z Mosulu

Díky Člověku v tísni, který má přímo v Mosulu své spolupracovníky, se k nám dostalo několik dosud nepublikovaných fotografií Ústřední knihovny. Snímky byly pořízeny v srpnu 2017 mobilním telefonem a i přes svou horší kvalitu velmi dobře ilustrují devastující poškození, která knihovna utrpěla. Z fotografií je patrné, že v současné chvíli není pro obnovu knihovny zdaleka tak důležitá obnova a doplnění knižního fondu jako celková rekonstrukce budovy.

Chtěli byste knihovně pomoct? Podívejte se jak.