Nákupní seznam je hotový. Podívejte se, jakým vybavením knihovně pomůžeme

Před několika dny pracovníci Člověka v tísni v úzké spolupráci se zástupci Ústřední knihovny Mosulské univerzity vytvořili seznam vybavení, které se nakoupí za shromážděné finanční dary ze sbírky Pomozme knihovně!

Podívejte se, na co všechno jste pomohli přispět a zůstaňte s námi i nadále, budeme informovat, až se podaří vybavení nakoupit a dar se bude oficiálně předávat.

Děkujeme všem, kteří se společně s námi rozhodli pomoci knihovně!

Na obnovu knihovny Češi posílají půl milionu korun

Vážení přátelé,

společná dobročinná sbírka Knihovny Filozofické fakulty UK a Člověka v tísni Pomozme knihovně! dospěla s koncem ledna do svého konce. Díky darům široké veřejnosti se nám od 2. října 2017 do 31. ledna 2018 podařilo shromáždit přes 280 000 Kč. 

Jelikož organizace Člověk v tísni situaci v Mosulu dobře zná a vnímá pomoc tamní univerzitní knihovně jako velmi důležitou, rozhodla se navíc uvolnit na obnovu knihovny prostředky ze své dlouhodobé sbírky Skutečná pomoc a dorovnala celkovou částku na 500 000 Kč.

Před pracovníky Člověka v tísni teď stojí úkol stejně důležitý jako sbírka samotná – v koordinaci se zástupci Ústřední knihovny Mosulské univerzity zajistit nákup konkrétního potřebného vybavení a předání tohoto vybavení knihovně. O výběru, nákupu a konečně předání daru budeme na webu i Facebooku nadále informovat.

Přestože sbírka Pomozme knihovně! skončila, pomáhat lidem v Iráku (a Sýrii) můžete i nadále. Jednou z možností je například příspěvek na dlouhodobou sbírku Člověka v tísni SOS Sýrie a Irák, č.ú. 92329232/0300.

Tým sbírky Pomozme knihovně!


Kam dál?

Sbírka Pomozme knihovně! skončila velkým úspěchem

Vážené dámy, vážení pánové, milé dárkyně, milí dárci

společná iniciativa pracovníků Knihovny FF UK a společnosti Člověk v tísni dospěla do svého konce. S obrovským potěšením vám dáváme vědět, že se nám společně podařilo na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku vybrat dary v celkové hodnotě 282 078 Kč. Dary v hotovosti do sbírkových pokladniček činily z této částky více než 50 000 Kč.

Když jsme v říjnu sbírku spouštěli, asi nikdo z nás nečekal, že se na pomoc knihovně takřka na druhé straně světa povede vybrat takto vysoká částka. Úspěch naší sbírky je důkazem, že naše společnost rozhodně není lhostejná a že obrovské množství lidí v naší zemi chápe význam investice do vzdělání a potřebu mezinárodní solidarity s lidmi kdekoliv na světě.

V nejbližších dnech zveřejníme závěrečnou tiskovou zprávu. Nadále budeme informovat o tom, jakým způsobem se vybrané peníze zužitkují a jaké vybavení se pro knihovnu nakoupí, proto zůstaňte s námi i nadále.

Srdečně vám všem děkujeme, ať už jste přispěli velkou či symbolickou částkou, anebo jste pomohli povědomí o sbírce šířit do svého okolí. 

S úsměvem

Tým sbírky Pomozme knihovně!, pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a organizace Člověk v tísni