Naše pomoc doputovala do Mosulu. Univerzitní knihovna dostala vybavení v hodnotě půl milionu korun

26. dubna 2018  zástupci Člověka v tísni za přítomnosti akademické obce, studentů Mosulské univerzity a široké veřejnosti slavnostně předali univerzitní knihovně tolik potřebné vybavení v celkové hodnotě 500 000 Kč (z čehož se 282 000 Kč podařilo vybrat prostřednictvím naší sbírky).

Pokud jste se zapojili do naší sbírky, mají i díky vám studenti, pedagogové i veřejnost v Mosulu možnost znovu důstojně využívat svou knihovnu, která se pomalu ale jistě opět stává nezbytným centrem vzdělanosti nejen v Mosulu, ale i v celém regionu. Chcete-li vědět víc, přečtěte si reportáž z předávacího ceremoniálu na webu Člověka v tísni.

Znovu srdečně děkujeme všem, kterým přišla naše iniciativa na pomoc zbídačené univerzitní knihovně smysluplná a neváhali jste se zapojit, ať už jakýmkoliv způsobem. 

Naše cesta s cílem pomoci knihovně dospěla s předáním daru do svého cíle. Webové stránky sbírky Pomozme knihovně! zůstanou zachovány minimálně ještě jeden rok a poté zaniknou.

Společně jsme pomohli knihovně! 
Tým sbírky Pomozme knihovně!

Předávací ceremoniál v Mosulu

POMOHLI JSME KNIHOVNĚ! | 26. dubna zástupci Člověka v tísni za přítomnosti akademické obce, studentů Mosulské univerzity a široké veřejnosti slavnostně předali univerzitní knihovně tolik potřebné vybavení v hodnotě 500 000 Kč. Pokud jste se zapojili do naší sbírky, mají i díky vám studenti, pedagogové i veřejnost v Mosulu možnost znovu důstojně využívat svou knihovnu, která se pomalu ale jistě opět stává nezbytným centrem vzdělanosti nejen v Mosulu, ale i v celém regionu. Chcete-li vědět víc, přečtěte si reportáž z předávacího ceremoniálu na odkaze pod tímto příspěvkem.Znovu srdečně děkujeme vám všem, kterým přišla naše iniciativa na pomoc zbídačené univerzitní knihovně smysluplná a neváhali jste se zapojit, ať už jakýmkoliv způsobem. <3 Naše cesta s cílem pomoci knihovně dospěla s předáním daru do svého cíle. Na tuto FB stránku budeme v budoucnu přispívat jen velmi sporadicky, web sbírky zůstane ještě minimálně jeden rok zachován. Společně jsme pomohli knihovně! Tým sbírky Pomozme knihovně!P.S.: Naši přátelé z Člověk v tísni samozřejmě nejen v Iráku, ale takřka po celém světě pomáhají a budou pomáhat i nadále. Pokud byste rádi pomáhali s nimi, navštivte web Člověka v tísni a najdětě kde všude a jakými způsoby lze pomáhat. (y)

Zveřejnil(a) Pomozme knihovně dne Pondělí 25. červen 2018

P.S.: Organizace Člověk v tísni samozřejmě nejen v Iráku, ale takřka po celém světě (včetně aktivit i v ČR) pomáhá a bude pomáhat i nadále. Pokud byste i vy rádi pomáhali, navštivte web Člověka v tísni a najděte kde všude a jakými způsoby lze pomáhat.

Nákupní seznam je hotový. Podívejte se, jakým vybavením knihovně pomůžeme

Před několika dny pracovníci Člověka v tísni v úzké spolupráci se zástupci Ústřední knihovny Mosulské univerzity vytvořili seznam vybavení, které se nakoupí za shromážděné finanční dary ze sbírky Pomozme knihovně!

Podívejte se, na co všechno jste pomohli přispět a zůstaňte s námi i nadále, budeme informovat, až se podaří vybavení nakoupit a dar se bude oficiálně předávat.

Děkujeme všem, kteří se společně s námi rozhodli pomoci knihovně!

Na obnovu knihovny Češi posílají půl milionu korun

Vážení přátelé,

společná dobročinná sbírka Knihovny Filozofické fakulty UK a Člověka v tísni Pomozme knihovně! dospěla s koncem ledna do svého konce. Díky darům široké veřejnosti se nám od 2. října 2017 do 31. ledna 2018 podařilo shromáždit přes 280 000 Kč. 

Jelikož organizace Člověk v tísni situaci v Mosulu dobře zná a vnímá pomoc tamní univerzitní knihovně jako velmi důležitou, rozhodla se navíc uvolnit na obnovu knihovny prostředky ze své dlouhodobé sbírky Skutečná pomoc a dorovnala celkovou částku na 500 000 Kč.

Před pracovníky Člověka v tísni teď stojí úkol stejně důležitý jako sbírka samotná – v koordinaci se zástupci Ústřední knihovny Mosulské univerzity zajistit nákup konkrétního potřebného vybavení a předání tohoto vybavení knihovně. O výběru, nákupu a konečně předání daru budeme na webu i Facebooku nadále informovat.

Přestože sbírka Pomozme knihovně! skončila, pomáhat lidem v Iráku (a Sýrii) můžete i nadále. Jednou z možností je například příspěvek na dlouhodobou sbírku Člověka v tísni SOS Sýrie a Irák, č.ú. 92329232/0300.

Tým sbírky Pomozme knihovně!


Kam dál?

Sbírka Pomozme knihovně! skončila velkým úspěchem

Vážené dámy, vážení pánové, milé dárkyně, milí dárci

společná iniciativa pracovníků Knihovny FF UK a společnosti Člověk v tísni dospěla do svého konce. S obrovským potěšením vám dáváme vědět, že se nám společně podařilo na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku vybrat dary v celkové hodnotě 282 078 Kč. Dary v hotovosti do sbírkových pokladniček činily z této částky více než 50 000 Kč.

Když jsme v říjnu sbírku spouštěli, asi nikdo z nás nečekal, že se na pomoc knihovně takřka na druhé straně světa povede vybrat takto vysoká částka. Úspěch naší sbírky je důkazem, že naše společnost rozhodně není lhostejná a že obrovské množství lidí v naší zemi chápe význam investice do vzdělání a potřebu mezinárodní solidarity s lidmi kdekoliv na světě.

V nejbližších dnech zveřejníme závěrečnou tiskovou zprávu. Nadále budeme informovat o tom, jakým způsobem se vybrané peníze zužitkují a jaké vybavení se pro knihovnu nakoupí, proto zůstaňte s námi i nadále.

Srdečně vám všem děkujeme, ať už jste přispěli velkou či symbolickou částkou, anebo jste pomohli povědomí o sbírce šířit do svého okolí. 

S úsměvem

Tým sbírky Pomozme knihovně!, pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a organizace Člověk v tísni

Prodloužení sbírky do konce ledna

Protože se v samotném závěru roku podařilo vybrat opravdu úctyhodné množství peněz od mnoha dárců, rozhodli jsme se sbírku prodloužit ještě o několik dní a pokusit se vybranou částku ještě navýšit.

Jen za posledních deset prosincových dní roku 2017 na kontě sbírky přibylo takřka 35 tisíc korun a novoroční stav sbírky ukazoval číslo 190 568 Kč.

Sbírka Pomozme knihovně! je prodloužena až do konce ledna. Stále tak máte možnost darovat libovolnou částku na pomoc válkou zbídačené univerzitní knihovně a přispět tak k podpoře vzdělanosti a prosperitě v zemi, která se po letech válečných útrap znovu staví na nohy.

S koncem ledna definitivně uzavřeme sbírkový účet a na pražském magistrátu otevřeme pokladničky a společně s Člověkem v tísni předáme dar zástupcům Ústřední knihovny Mosulské univerzity.

Tým sbírky Pomozme knihovně!, pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Člověka v tísni

PF 2018

S velikou radostí můžeme napsat, že se prostřednictvím naší sbírky povedlo dosud vybrat více než 140 000 korun, což je výrazně víc, než jsme si původně stanovili jako smysluplný příspěvek na obnovu válkou zdecimované univerzitní knihovny.

Sbírka je otevřená až do konce roku 2017 a pokud jste dosud nepřispěli, stále máte možnost vyjádřit souhlas s naší iniciativou a prostřednictvím svého daru, ať už bude jakýkoliv, pomoci obnovit centrum vzdělanosti, jakým fungující knihovna je.

Věříme, že kvalitní vzdělání je jeden z naprostých základů, nezbytných k vybudování svobodné, bezpečné a prosperující společnosti kdekoliv na světě. 

Pomáháme knihovně jako knihovníci knihovníkům, učitelé učitelům, studenti studentům, zkrátka jako lidé lidem.

Přejeme vám za celý organizační tým sbírky Pomozme knihovně šťastné a bezstarostné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018.

 

Pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Člověka v tísni a partneři a podporovatelé sbírky

2. listopad Češi věnovali Mosulu

Čtvrtek 2. listopadu se uskutečnila hlavní doprovodná akce sbírky na obnovu mosulské univerzitní knihovny – Den pro Mosul, na které se organizačně podílela Knihovna Filozofické fakulty UK, organizace Člověk v tísni, spolek studentů Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK Madžlis a akademici FF UK. Den pro Mosul zaštítilo Velvyslanectví Irácké republiky v ČR v čele s velvyslancem dr. Valídem Šiltágem.

Přečtěte a poslechněte si reportáž ze Dne pro Mosul od Štěpána Sedláčka z Českého rozhlasu. Odkaz.

Program, který mohla veřejnost navštívit od 15 do ca 23h nabídl výstavu Ohrožené památky města Mosulu, za kterou stojí Orientální ústav Akademie věd ČR, aktuální i archivní videoprojekce věnované městu Mosulu, přednášky ředitele Orientálního ústavu AV ČR Ondřeje Beránka a koordinátorky humanitárních programů Člověka v tísni v Iráku Nadi Aliové. Hlavním bodem odborné části programu byla panelová diskuze, které se zúčastnil velvyslanec Irácké republiky dr. Valíd Šiltág, historik a archeolog Petr Charvát, asyrioložka a egyptoložka Jana Mynářová, reportér Pavel Novotný, arabistka Lenka Hrabalová, arabista Miroslav Houska, mediální koordinátor Člověka v tísni Petr Štefan a programový ředitel Institute for War and Peace Reporting Nabil Khoury, který se přičinil o mezinárodní přesah akce, když se mu podařilo zprostředkovat krátký telefonní vstup iráckého občanského aktivisty a blogera, který vystupuje pod pseudonymem MosulEye.

 

Kulturní část večera zajistila hudební skupina Fanfán Tulipán, jejíž vystoupení symbolicky posvětil rektor Univerzity Karlovy pan Tomáš Zima, společně s Naďou Aliovou z Člověka v tísni, Klárou Rösslerovou, ředitelkou Knihovny FF UK a proděkanem FF UK Ondřejem Tichým.

Po celý den se návštěvníci mohli občerstvit arabskou kávou z džezvy, tureckým čajem servírovaným studenty ze spolku Madžlis či bohatou nabídkou pokrmů, které vlastnoručně připravili pracovníci Knihovny FF UK a Velvyslanectví Irácké republiky v Praze. 

Rádi bychom srdečně poděkovali všem lidem, kteří se na Dni pro Mosul podíleli, ať už z pozice návštěvníků, účinkujících, organizátorů anebo dobrovolníků. Děkujeme i Velvyslanectví Irácké republiky v Praze.

Veškerý výtěžek z akce, z dobrovolného vstupného a z příspěvků za občerstvení byl vložen do oficiálních sbírkových pokladniček, a významně tak podpořil probíhající sbírku. 

Velvyslanec Irácké republiky v Praze přebírá záštitu nad Dnem pro Mosul

Jeho Excelence velvyslanec Irácké republiky v ČR dr. Walid Hamed Shiltag dnes oficiálně vyjádřil podporu a záštitu nad akcí Den pro Mosul a projevil hluboké uznání a poděkování iniciativě Pomozme knihovně! i lidem a Vládě České republiky za trvalou podporu Iráku v boji proti terorismu, za eliminaci jeho následků a za podporu rekonstrukce Iráku. 

 


Den pro Mosul je hlavní doprovodnou akcí sbírky Pomozme knihovně!, koná se zítra, ve čtvrtek 2. 11. 2017 v prostorách Kampusu Hybernská (Hybernská ul. 998/4, Praha 1) od 15:00 a přinese přednášky, panelovou diskuzi, videoprojekci, výstavu a koncert skupiny Fanfán Tulipán. 

Akce je přístupná veřejnosti, vstupné je dobrovolné a bude v celém rozsahu věnováno do sbírky na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku. Podívejte se na program, nebo sledujte událost na Facebooku!