Na obnovu knihovny Češi posílají půl milionu korun

Vážení přátelé,

společná dobročinná sbírka Knihovny Filozofické fakulty UK a Člověka v tísni Pomozme knihovně! dospěla s koncem ledna do svého konce. Díky darům široké veřejnosti se nám od 2. října 2017 do 31. ledna 2018 podařilo shromáždit přes 280 000 Kč. 

Jelikož organizace Člověk v tísni situaci v Mosulu dobře zná a vnímá pomoc tamní univerzitní knihovně jako velmi důležitou, rozhodla se navíc uvolnit na obnovu knihovny prostředky ze své dlouhodobé sbírky Skutečná pomoc a dorovnala celkovou částku na 500 000 Kč.

Před pracovníky Člověka v tísni teď stojí úkol stejně důležitý jako sbírka samotná – v koordinaci se zástupci Ústřední knihovny Mosulské univerzity zajistit nákup konkrétního potřebného vybavení a předání tohoto vybavení knihovně. O výběru, nákupu a konečně předání daru budeme na webu i Facebooku nadále informovat.

Přestože sbírka Pomozme knihovně! skončila, pomáhat lidem v Iráku (a Sýrii) můžete i nadále. Jednou z možností je například příspěvek na dlouhodobou sbírku Člověka v tísni SOS Sýrie a Irák, č.ú. 92329232/0300.

Tým sbírky Pomozme knihovně!


Kam dál?