2. listopad Češi věnovali Mosulu

Čtvrtek 2. listopadu se uskutečnila hlavní doprovodná akce sbírky na obnovu mosulské univerzitní knihovny – Den pro Mosul, na které se organizačně podílela Knihovna Filozofické fakulty UK, organizace Člověk v tísni, spolek studentů Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK Madžlis a akademici FF UK. Den pro Mosul zaštítilo Velvyslanectví Irácké republiky v ČR v čele s velvyslancem dr. Valídem Šiltágem.

Přečtěte a poslechněte si reportáž ze Dne pro Mosul od Štěpána Sedláčka z Českého rozhlasu. Odkaz.

Program, který mohla veřejnost navštívit od 15 do ca 23h nabídl výstavu Ohrožené památky města Mosulu, za kterou stojí Orientální ústav Akademie věd ČR, aktuální i archivní videoprojekce věnované městu Mosulu, přednášky ředitele Orientálního ústavu AV ČR Ondřeje Beránka a koordinátorky humanitárních programů Člověka v tísni v Iráku Nadi Aliové. Hlavním bodem odborné části programu byla panelová diskuze, které se zúčastnil velvyslanec Irácké republiky dr. Valíd Šiltág, historik a archeolog Petr Charvát, asyrioložka a egyptoložka Jana Mynářová, reportér Pavel Novotný, arabistka Lenka Hrabalová, arabista Miroslav Houska, mediální koordinátor Člověka v tísni Petr Štefan a programový ředitel Institute for War and Peace Reporting Nabil Khoury, který se přičinil o mezinárodní přesah akce, když se mu podařilo zprostředkovat krátký telefonní vstup iráckého občanského aktivisty a blogera, který vystupuje pod pseudonymem MosulEye.

 

Kulturní část večera zajistila hudební skupina Fanfán Tulipán, jejíž vystoupení symbolicky posvětil rektor Univerzity Karlovy pan Tomáš Zima, společně s Naďou Aliovou z Člověka v tísni, Klárou Rösslerovou, ředitelkou Knihovny FF UK a proděkanem FF UK Ondřejem Tichým.

Po celý den se návštěvníci mohli občerstvit arabskou kávou z džezvy, tureckým čajem servírovaným studenty ze spolku Madžlis či bohatou nabídkou pokrmů, které vlastnoručně připravili pracovníci Knihovny FF UK a Velvyslanectví Irácké republiky v Praze. 

Rádi bychom srdečně poděkovali všem lidem, kteří se na Dni pro Mosul podíleli, ať už z pozice návštěvníků, účinkujících, organizátorů anebo dobrovolníků. Děkujeme i Velvyslanectví Irácké republiky v Praze.

Veškerý výtěžek z akce, z dobrovolného vstupného a z příspěvků za občerstvení byl vložen do oficiálních sbírkových pokladniček, a významně tak podpořil probíhající sbírku.