Prodloužení sbírky do konce ledna

Protože se v samotném závěru roku podařilo vybrat opravdu úctyhodné množství peněz od mnoha dárců, rozhodli jsme se sbírku prodloužit ještě o několik dní a pokusit se vybranou částku ještě navýšit.

Jen za posledních deset prosincových dní roku 2017 na kontě sbírky přibylo takřka 35 tisíc korun a novoroční stav sbírky ukazoval číslo 190 568 Kč.

Sbírka Pomozme knihovně! je prodloužena až do konce ledna. Stále tak máte možnost darovat libovolnou částku na pomoc válkou zbídačené univerzitní knihovně a přispět tak k podpoře vzdělanosti a prosperitě v zemi, která se po letech válečných útrap znovu staví na nohy.

S koncem ledna definitivně uzavřeme sbírkový účet a na pražském magistrátu otevřeme pokladničky a společně s Člověkem v tísni předáme dar zástupcům Ústřední knihovny Mosulské univerzity.

Tým sbírky Pomozme knihovně!, pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Člověka v tísni